Mašine i alati za obradu cevi

Mašine i alati za obradu cevi

Ispiranje

Ispiranje instalacija pitke vode vodom ili mešavinom vode i vazduha isprekidanim mlazom

komprimovanog vazduha prema standardu EN 806-4:2010 i u skladu sa podsetnikom „Ispiranje,

dezinfekcija i puštanje u rad instalacija pitke vode“ (avgust 2014.) nemačkog udruženja ZVSHK

i za ispiranje radijatora i sistema površinskog grejanja. I za ispiranje cevovodnih sistema

mešavinom vode i vazduha neprekidnim mlazom komprimovanog vazduha.

Dezinfekcija

Jedinica REMS V-Jet TW za dezinfekciju instalacija vode za piće u skladu sa standardom

EN 806-4:2010 i prema podsetniku „Ispiranje, dezinfekcija i puštanje u rad instalacija vode za

piće“ (avgust 2014.) nemačkog udruženja ZVSHK, i ostalih cevovodnih sistema, kao pribor.

REMS Peroxi Color, sadrži bocu od 1 l dozirnog rastvora REMS Peroxi za dezinfekciju približno

100 l zapremine cevi i bocu od 20 ml crvene boje REMS Color za bojenje dozirnog rastvora

za nadzor punjenja i ispiranja. Pipeta za proveru efi kasnosti dozirnog rastvora. Dovod dezinfekcionog

rastvora bez dodatne dozirne pumpe (prijavljen patent EP 2 954 960).

Čišćenje i konzervacija

Jedinica REMS V-Jet H za čišćenje i konzervaciju grejnih sistema, kao pribor. Sredstvo za

kontrolu punjenja i ispiranja zelenom bojom, i za zaštitu od korozije, za kontrolu punjenja

plavom bojom, za po pribl. 100 l zapremine cevi. Dovod deterdženta i sredstva za zaštitu od

korozije bez dodatne dozirne pumpe (prijavljen patent EP 2 954 960).

Ispitivanje pod pritiskom uz pomoć
komprimovanog vazduha

Ispitivanje nepropusnosti instalacija vode za piće komprimovanim vazduhom u skladu sa

podsetnikom „Ispitivanje nepropusnosti instalacija vode za piće komprimovanim vazduhom,

inertnim gasom ili vodom“ (od januara 2011. godine) nemačkog udruženja ZVSHK, ispitivanje

nepropusnosti gasnih instalacija komprimovanim vazduhom prema tehničkom pravilu

"DVGW-TRGI 2008, Tehnička pravila za gasne instalacije – DVGW Radni list G 600" Nemačkog

saveza za vodu i gas DVGW i ispitivanje nepropusnosti drugih cevovodnih sistema i rezervoara

komprimovanim vazduhom.

Ispitivanje instalacija vode za piće pod opterećenjem uz pomoć komprimovanog vazduha

u skladu sa podsetnikom „Ispitivanje nepropusnosti instalacija vode za piće komprimovanim

vazduhom, inertnim gasom ili vodom“ (od januara 2011. godine) nemačkog udruženja ZVSHK,

ispitivanje gasnih instalacija pod opterećenjem uz pomoć komprimovanog vazduha prema

tehničkom pravilu "DVGW-TRGI 2008, Tehnička pravila za gasne instalacije – DVGW Radni list

G 600" Nemačkog saveza za vodu i gas DVGW i ispitivanje drugih cevovodnih sistema i rezervoara

pod opterećenjem uz pomoć komprimovanog vazduha.

Ispitivanje pod pritiskom uz pomoć vode

REMS Multi-Push SLW sa hidro-pneumatskom pumpom za vodu za hidrostatsko ispitivanje

instalacija vode za piće pod pritiskom uz pomoć vode u skladu sa standardom EN 806-4:2010,

postupkom ispitivanja A, B ili C odnosno postupkom ispitivanja B, modifi kovano prema podsetniku

„Ispitivanje nepropusnosti instalacija vode za piće“ nemačkog udruženja ZVSHK kao i

za ispitivanje drugih cevovodnih sistema i rezervoara pod pritiskom uz pomoć vode.

Pneumatska pumpa

Pneumatska pumpa za regulisano punjenje svih vrsta rezervoara komprimovanim vazduhom

≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, sa automatskim isključivanjem po dostizanju unapred određenog

komprimovanog vazduha, npr. za pumpanje ekspanzionih posuda ili guma.

Rad pneumatskog alata

Priključak za pneumatske alate do potrebnog vazduha ≤ 230 Nl/min, podesiv, za prilagođavanje

potrebe za vazduhom pneumatskom alatu koji se koristi. Manometar za kontrolu pritiska

vazduha koji isporučuje rezervoar komprimovanog vazduha. Pneumatsko crevo sa brzim

spojnicama DN 7,2, kao pribor.

Protokoliranje

Rezultati programa ispiranja i ispitivanja memorišu se sa datumom, vremenom i brojem protokola

na odabranom jeziku i radi dokumentovanja mogu se prebaciti na USB stick ili štampač.

Memorisane podatke, npr. naziv klijenta, broj projekta, ispitivač, moguće je dopuniti na eksternim

uređajima (npr. PC, laptop, tablet, pametni telefon


 REMS Eva komplet R ½ - ¾ - 1 - 1¼ za sečenje navoja

REMS Eva komplet R ½ - ¾ - 1 - 1¼ za sečenje navoja

Deklaracija Naziv proizvoda: Komplet za narezivanje cevi REMS Eva R ½ - 1¼''Šifra proizvod..

43,689.60RSD Bez poreza: 36,408.00RSD

 REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack radijalna presa

REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack radijalna presa

Deklaracija Naziv proizvoda: Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack radijalna presaŠifra proizvoda..

195,717.60RSD Bez poreza: 163,098.00RSD

 REMS Picus SR komplet Titan Električna bušilica sa dijamantnim krunama

REMS Picus SR komplet Titan Električna bušilica sa dijamantnim krunama

Deklaracija Naziv proizvoda: Picus SR komplet Titan Električna bušilica sa dijamantnim kru..

309,074.40RSD Bez poreza: 257,562.00RSD

 REMS Power-Press SE Basic-Pack električna radijalna presa

REMS Power-Press SE Basic-Pack električna radijalna presa

Deklaracija Naziv proizvoda: Power-Press SE Basic-Pack električna radijalna presaŠifra pro..

94,464.00RSD Bez poreza: 78,720.00RSD

 REMS RAS Cu-INOX 3 – 16 rezač cevi

REMS RAS Cu-INOX 3 – 16 rezač cevi

Deklaracija Naziv proizvoda:  RAS Cu-INOX 3 – 16 rezač ceviŠifra proizvoda: REMS..

2,844.00RSD Bez poreza: 2,370.00RSD

 REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 Mini rezač cevi

REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 Mini rezač cevi

Deklaracija Naziv proizvoda:  RAS Cu-INOX 3 – 28 Mini rezač ceviŠifra proizvoda: ..

4,440.00RSD Bez poreza: 3,700.00RSD

 REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 rezač cevi

REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 rezač cevi

Deklaracija Naziv proizvoda:  RAS Cu-INOX 3 – 28 rezač ceviŠifra proizvoda: REMS..

3,240.00RSD Bez poreza: 2,700.00RSD

Prikazujem 1 do 7 od 7 (1 strana)